«

»

Οκτ 13 2016

Ειδική έρευνα για συγκεκριμένα είδη ορχιδέας στη Μεσσηνία

orxidea

Ειδική άδεια έρευνας στο διδάκτορα δασολόγο Τσιφτσή Σπυρίδωνα δόθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος για συγκεκριμένα είδη ορχιδέας που ευδοκιμούν και στη Μεσσηνία. Ειδικότερα, η έρευνα αφορά στα είδη των γενών Epipactis, Himantoglossum και Pseudorchis (Orchidaceae).
Όπως αναφέρεται στη σχετική άδεια, θα ερευνηθούν οι φυλογενετικές σχέσεις και η διαφοροποίηση μεταξύ των ειδών και υποειδών, καθώς και η γενετική ποικιλότητα του κάθε είδους/υποείδους. Επίσης, λόγω της μεγάλης μορφολογικής ποικιλομορφίας που εμφανίζουν πολλά ορχεοειδή και η οποία δημιουργεί προβλήματα στην ταξινόμησή τους, όπου είναι απαραίτητο θα γίνει και μελέτη των μορφομετρικών δεδομένων του άνθους. Δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας και της ανάγκης προστασίας των ορχεοειδών, που προκύπτει από εθνικά και διεθνή νομοθετήματα, οι παραπάνω πληροφορίες είναι απαραίτητες για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και αποφάσεων για την αποτελεσματική προστασία τους.
Θα μελετηθούν τα παρακάτω είδη: Όλα τα είδη και υποείδη του γένους Epipactis στην Ελλάδα (Epipactis atrorubens, E. cretica, E. degenii, E. densifolia, E. distans, E. g re uteri, E. halacsyi, E. helleborine, E. heraclea, E. leptochila subsp. naousaensis, E. leptochila subsp. neglecta, E. microphylla, E. olympica, E. palustris, E. persica subsp. exilis, E. persica subsp. persica, E. pinovica, E. pontica, E. purpurata, E. subclausa, E. turcica), το Himantoglossum jankae (συμπεριλαμβανομένων των πληθυσμών του H. samariense που θεωρείται ενδημικό της Κρήτης) και το Pseudorchis albida.
Η έρευνα θα γίνει κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο μέχρι το 2018.
Στην Πελοπόννησο, θα πραγματοποιηθεί σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία.

1,857 total views, 2 views today